Gündem Sürdürülebilir Tarım

Türkiye’nin tarım üssü olacak

ORDU – Hayvancılığın daha modern yapılmasının sağlanması ve binlerce kişiye istihdam oluşturması hedeflenen projenin detayları belli oldu. Ordu …

ORDU – Hayvancılığın daha modern yapılmasının sağlanması ve binlerce kişiye istihdam oluşturması hedeflenen projenin detayları belli oldu. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Ordu Ticaret Borsası (OTB) iş birliğinde Mesudiye ilçesinde hayata geçecek olan çalışmada hayvancılığın tüm detayları aynı alanda bulunacak. Buna göre hayvan barınakları, et entegre tesisi, hayvan hastanesi, biyogaz tesisi, gübre fabrikası, yem fabrikası gibi tesisleri ile yetiştiricilikten bakıma, et ve et ürünleri üretimden pazarlamaya kadar büyükbaş hayvancılıkta her aşama Ordu Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde birleşecek.

100 ADET BESİ İŞLETME TESİSİ KURULACAK

Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 100 adet Besi İşletmesi kurulacak. Besi işletmeleri en az 50 baş kapasitede olacak şekilde organize edilecek ve öncelikli olarak bölgede yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda hayvancılık işletmeleri kurulacak.
YILLIK 7 BİN TON ET ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

TDİOSB ’nin en önemli ihtiyaçları arasında olan Et Entegre Tesisi ve Mezbaha Tesisi ile yıllık 7.000 ton et ve et ürünleri üretimi gerçekleşecek. Etin üretiminden işlenmesine, yan ürünlerinin değerlendirilmesinden, paketlenmesine ve soğuk zincirde korunmasına kadar her türlü aşama kolaylıkla sürdürülebilecek. Ordu, sanayi işletmeleriyle kendi markasında et ve et ürünlerini piyasaya sunacağı, pazarlayacağı bir üretim merkezine dönüşecek.

BÖLGEDE YETİŞTİRİLEN TAHILLARA ALIM GARANTİSİ SAĞLAYACAK

TDİOSB bünyesinde kurulacak olan Yem Fabrikası hem yem yapımında kullanılan buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçeği gibi bölgede üretilen tahıllara alım garantisi sağlayacak. Hayvancılık ile iştigal eden üreticilerin besi yemine ulaşması noktasında kolaylık sağlayacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı bölgeye 7.500 kW enerji nakli de sağlanacak. Böylelikle hem TDİOSB ’nin ihtiyacı olan enerji karşılanırken hem de bölgenin de en önemli sorunlarından olan elektrik kesintilerinin önüne geçilecek.

BÖLGE HALKI DAHA UCUZA ELEKTRİK TÜKETECEK

Ayrıca TDİOSB bünyesinde kurulacak Biyogaz Tesisi ve bu tesis ile bağlantılı olarak kurulacak Gübre Fabrikası bölgede önemli bir istihdamı beraberinde getirirken; yöre halkının daha ucuza enerji ve tarımsal amaçla gübre kullanmasını sağlayacak.

İÇME SUYU PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Proje ile birlikte Melet Irmağı’ndan saniyede 29 litre, günlük ise 1.5 milyon litre suyun nakli Güzle bölgesine ulaştırılacak. Bu kapasite ihtiyaçlar doğrultusunda saniyede 45 litreye kadar çıkartılabilecek ve bölgenin en önemli problemlerinden olan su ihtiyacı sorunu giderilecek. Böylelikle Güzle Bölgesinin içme suyu problemi ortadan kaldırılırken tarımsal sulama amacıyla kullanacağı suyun da tedariki sağlanmış olacak.

PROJEYLE ORDU, BESİ SIĞIRCILIĞININ MERKEZİ OLACAK

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Ordu İli besi sığırcılığı konusunda bir merkez haline gelecek. Hayvancılık sektörünün en büyük girdisi olan yem ve yem bitkileri üretimi gelişim gösterecek. Kurulacak olan sanayi tesisleri sayesinde et ve et ürünleri işlenerek katma değerli üretim yapılacak. Besi sığırcılığı yapan işletmelerin nitelikli tarım modelleri ile yapacağı yetiştiricilik faaliyetlerinde canlı hayvanların et verimi arttırılacak. Böylelikle modern hayvancılık uygulamalarının gelişmesi sağlanacak.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Sektörün hem yetiştirici hem de sanayisinde kalifiye personel istihdamı doğrudan artacak. Ortak makine ve ekipman parkı kurulması, yem hazırlama tesisi kurulması ile işletmelerin üretim ve yatırım maliyetleri azalacak. 500 kişiye direkt dolaylı olarak ise 1500 kişiye istihdam sağlanacak.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

sanatın klasik noktası

Keşfet